Projekty

Guthaus
MONIERS GROUP / Projekty / Úspešne dokončené

Polyfunkčný bytový dom Račianska pozostáva z dvoch podzemných podlaží a troch nadzemných častí, ktoré tvoria samostatné celky.
Na okrajoch sú vežové objekty, jeden 17 podlažný a druhý 20 podlažný. Plošne najrozsiahlejšia stredová časť má 8 nadzemných podlaží.

Začiatok výstavby Október 2019

Dokončenie projektu Február 2021


Made by ProfiWeb, s.r.o. | Designed by maull.