Projekty

Sky Park - Čulenová office 2
MONIERS GROUP / Projekty / Úspešne dokončené

Projekt Administratívna budova č. 2, Čulenova koncepčne nadväzuje na urbanisticko-architektonické riešenie I. a II. etapy obytných súborov Čulenova.

Budova pozostáva z 3 podzemných a 19 nadzemných podlaží.
Nosnú konštrukciu tvorí stĺpový systém s bezprievlakovými stropnými doskami a dvomi stužujúcimi jadrami, prechádzajúcimi súvisle od základov až po najvyššie podlažie.

V objekte sa budú nachádzať administratívne priestory, priestory občianskej vybavenosti a služieb.

Začiatok výstavby August 2018

Dokončenie projektu Január 2020Made by ProfiWeb, s.r.o. | Designed by maull.