Projekty

"PRI MÝTE" Obytný súbor Škultétyho - II. Etapa
MONIERS GROUP / Projekty / Úspešne dokončené

Druhá fáza pozostáva z piatich bytových objektov B05 - B09 kde sa nachádza 195 bytov.

Začiatok výstavby Október 2015

Dokončenie projektu September 2016


Made by ProfiWeb, s.r.o. | Designed by maull.